เงินกู้ฉุกเฉิน

รวมเกมส์คาสิโนสด เล่นจริง ได้จริง ส่งตรงจากคาสิโนจริงๆ

สล็อต
เงินกู้ฉุกเฉิน

เงินกู้ฉุกเฉิน

เงินกู้ฉุกเฉิน

งินกู้ฉุกเฉิน รวม 3 สินเชื่อ ฉุกเฉิน เพื่อช่วยเหลือประชาชน รายได้ ยังไม่ฟื้น กู้ง่าย ๆ ทั้งผ่าน แอปพลิเคชัน ทั้งยื่นกับ ธนาคาร ไม่ยุ่งยาก เอกสารไม่เยอะ มีอะไรบ้าง และรายละเอียดเป็นอย่างไร ดูได้เลย แม้สถานการณ์โรค โควิด 19 ในไทย

ตอนนี้จะผ่อนคลายลง ไร้ ผู้ป่วยใหม่ ในประเทศมานานกว่า 2 เดือนแล้ว แต่ พิษ ของมันก็ยังคงฝังรากลึกแก่ คนไทย ไม่สามารถเอาออกได้ง่าย ๆ โดยเฉพาะ เรื่องเงิน ๆ ทอง ๆ หลายคน สูญเสียรายได้ ที่ จะนำไปประทังชีวิต รวมถึง ปัญหาหนี้สิน ที่ยังคงมีอยู่ และ ไร้เงิน ใช้คืน ขายออนไลน์

3 สินเชื่อกู้ง่าย สำหรับคนที่ประสบปัญหา มีอะไรบ้าง ดูกันได้เลย

1. สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน ของธนาคารออมสิน จุดประสงค์ให้เป็น เงินทุนหมุนเวียน ในการประกอบ อาชีพ หรือเป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการ ดำรงชีพ หรือ ชำระหนี้ อื่น ๆ เงินกู้ฉุกเฉิน

คุณสมบัติผู้กู้

 • กู้ฉุกเฉิน เป็นผู้ประกอบการรายย่อย หรือเป็นผู้มี รายได้ประจำ เช่น ข้าราชการ พนักงานบริษัทเอกชน หรือเป็นผู้ที่ยัง ไม่ได้ประกอบอาชีพ ใด ๆ แต่มีความตั้งใจประกอบ อาชีพอิสระ รายย่อย
 • เป็น บุคคลธรรมดา สัญชาติไทย อายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ กู้ฉุกเฉิน และ เมื่อรวมอายุผู้กู้ กับระยะเวลาที่ ชำระเงินกู้ ต้องไม่เกิน 60 ปี หากผู้กู้อายุไม่ถึง 20 ปี ต้องมีหนังสือจากผู้ปกครองในการให้ความยินยอมด้วย
 • มีถิ่นที่อยู่แน่นอน เงินกู้ฉุกเฉิน สามารถติดต่อได้
 • มีสถานที่ ประกอบอาชีพ และที่อยู่อาศัยแน่นอน
 • ไม่เป็น ลูกจ้าง พนักงาน หรือกรรมการของ ธนาคารออมสิน
 • ไม่เป็น ผู้กู้สินเชื่อ พัฒนา องค์กรชุมชน (รายบุคคล) อเนกประสงค์

วงเงินให้กู้

 • จะปล่อยตามความจำเป็นของแต่ละบุคคล และความสามารถใน การชำระหนี้ แต่วงเงินสูงสุดไม่เกินรายละ 2 แสนบาท หรือไม่ถ้าหากรวมจำนวน เงินกู้ คงเหลือตามสัญญาเดิม ของ สินเชื่อ เงินกู้ฉุกเฉิน ในโครงการทุกประเภทกับ วงเงิน ที่ขอกู้ในครั้งนี้ รวมแล้วต้องไม่เกิน 2 แสนบาท

ระยะเวลาการชำระคืน

 • เงินกู้ระยะสั้น มีการทบทวน วงเงินทุกปี
 • เงิน กู้ระยะยาว แบ่งเป็น 3 ช่วงตามวงเงิน ได้แก่
  • วงเงินกู้ไม่เกิน 5 หมื่นบาท กู้ได้ไม่เกิน 36 งวด (3 ปี)
  • วงเงินกู้ตั้งแต่ 5 หมื่น ถึง 1 แสนบาท กู้ได้ไม่เกิน 60 งวด (5 ปี)
  • วงเงินกู้ตั้งแต่ 1 แสนบาท ถึง 2 แสนบาท ให้กู้ได้ไม่เกิน 96 งวด (8 ปี)

2. โครงการสนับสนุนสินเชื่อฉุกเฉิน สำหรับผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด 19 ของ ธ.ก.ส. โครงการนี้ คุณสมบัติเบื้องต้นต้องเป็น เกษตรกร และ ครอบครัวเกษตรกร ที่ได้รับผลกระทบ มีวง เงินกู้ฉุกเฉิน สูงสุดไม่เกิน 1 หมื่นบาท ไม่ต้องใช้หลักประกันใด ๆ และ เงินกู้ฉุกเฉิน อัตราดอกเบี้ยคงที่ 0.1% ต่อเดือน

3. โครงการสินเชื่อเงินด่วน Xpress Loan ช่วยได้ ของธนาคารกสิกรไทย (สำหรับผู้มีรายได้ประจำ) เป็นโครงการที่กำหนดคุณสมบัติไม่เยอะ กู้ฉุกเฉิน เพื่อให้ผู้กู้สามารถ กู้เงิน ได้ง่าย

คุณสมบัติผู้กู้

 • สัญชาติไทย อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • ต้องมีรายได้ 7,500 บาทขึ้นไป
 • ต้องมีอายุงานไม่น้อยกว่า 6 เดือน โดยสามารถนับรวม เงินกู้ฉุกเฉิน กับที่ทำงานเก่าได้ ถ้าหากผ่านการทดลองงานในที่ทำงานปัจจุบันแล้ว

เอกสารประกอบการสมัคร (เอกสารแสดงตัวตน)

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี)
 • สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการที่ยังไม่หมดอายุ (ถ้ามี)
 • สลิปเงินเดือน 1 เดือน (อายุเอกสารไม่เกิน 3 เดือน)
 • หนังสือรับรองเงินเดือน (อายุเอกสารไม่เกิน 3 เดือน) พร้อมสำเนา Statement ย้อนหลัง 6 เดือน
 • เอกสาร 50 ทวิ ปีล่าสุด หรือกรณี 50 ทวิ แบบรายเดือน กู้ฉุกเฉิน ใช้ย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน (ต้องมีตราประทับพร้อมลายเซ็นผู้จ่ายเงิน)

วงเงินให้กู้ และระยะเวลาผ่อน

 • กู้ฉุกเฉิน จะแปรผกผันขึ้นอยู่กับรายได้ จำนวนเงิน และอาชีพ ซึ่งเราต้องกรอกข้อมูลใน เว็บไซต์ แล้วทาง เว็บไซต์ จะคำนวณออกมาให้ทันที เบื้องต้นจากการทดลองในเงินเดือน 7,500 บาท พบว่า จะได้วงเงินกู้ 6,000 บาท กู้ฉุกเฉิน และผ่อนสูงสุดได้นาน 24 เดือน
 • ขณะเดียวกันเมื่อลองรายได้ระดับ 1 แสนบาท กู้ฉุกเฉิน พบว่า สามารถกู้ได้สูงสุด 3 แสนบาท และผ่อนได้สูงสุดนาน 60 เดือน

วิธีการสมัคร

 • ยื่นเอกสาร กู้ฉุกเฉิน การสมัครที่สาขา ธนาคารกสิกรไทย ทั่วประเทศ
 • กรอกข้อมูลให้ ธนาคาร ติดต่อกลับ ผ่านเว็บไซต์ ธนาคารกสิกรไทย หรือแอปฯ K PLUS

แนะนำโดย : สล็อต / Slotxo / สมัคร Slotxo